Kontakt

41-706 Ruda Śląska

ul. 1 Maja 125

kontakt@domtradycja.pl

Zapytanie dotyczy:

Przedsiębiorca uzyskał subwencje finansową w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,
udzielona przez PFR SA.